Africký kvíz o ceny

Prázdninový AFRICKÝ KVÍZ O CENY pro děti základních škol. 

Oblastní muzeum v Děčíně vyhlašuje v červenci a srpnu AFRICKÝ KVÍZ O CENY ve dvou kategoriích.

1. pro žáky 1. až 5. ukončeného ročníku ZŠ

2. pro žáky 6. až 9. ukončeného ročníku ZŠ

 

Vyhodnocení se uskuteční ve druhém prázdninovém týdnu.

Podrobné informace zájemci obdrží na letáčku v pokladně muzea.