Exponát měsíce srpna

Exponátem měsíce srpna v Oblastním muzeu v Děčíně je historická událost, a sice připomenutí si významné bitvy napoleonských válek, Bitvy u Přestanova a Chlumce 1813 !
Je upoutávkou na výstavu v našem muzeu, spojenou s postavou vojevůdce, stratéga a evropského státníka Napoleona Bonaparte, který právě dnes 15.8. má 250. výročí od svého narození.