Nová publikace děčínského muzea "Tady byli doma"

Eva Staňková - kurátorka sbírky výtvarného umění připravila k probíhající stejnojmenné výstavě i publikaci. Jde o novátorské dílo mapující méně známé německé výtvarné umělce Děčínska v první polovině 20. století. Velká část z nich studovala na předních výtvarných akademiích té doby, cestovala po Evropě a reflektovala tehdejší umělecké trendy. Pro sběratele umění je tato kniha poměrně zásadní.