Výběrové řízení na vedoucího sbírkového a výstavního oddělení muzea

Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

Vedoucí sbírkového a výstavního oddělení

Místo výkonu práce:
Oblastní muzeum v Děčíně

Nástup:
dle dohody, nejdříve od ledna 2022

Požadavky pro výkon práce:
- podmínkou trestní bezúhonnost
- podmínkou administrativní zkušenost, zejména v oblasti grantů a projektů
- podmínka minimálně 5 let praxe v oboru (muzea, památkové péče, pedagogická či administrativní činnost na VŠ)
- podmínkou morální bezúhonnost, samostatnost
- podmínkou vysokoškolské vzdělání v oboru historie či příbuzných oborů
- podmínka zkušenost s vedením pracovních týmů
- podmínkou alespoň základní znalost NJ
- výhodou zkušenost s prací v muzeu, popř. v jiné paměťové instituci či vysoké škole humanitního směru
- výhodou zkušenost s evropskými projekty, programy přeshraniční spolupráce, popř. s projekty NAKI
- výhodou znalost alespoň jednoho dalšího světového jazyka
- očekáváme organizační schopnosti a předpoklady pro týmovou práci a vedení kolektivu
- dobrá uživatelská znalost PC

Nabízíme:
- práci na plný úvazek
- pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce
- 5 týdnů dovolené, stravenky, sick days
- stabilitu a zázemí kulturní instituce

Pracovní náplň oddělení:
- 1) komunikace s badateli
- 2) evidence sbírek
- 3) správa a kontrola depozitářů
- 4) dokumentace a elektronická evidence sbírek
- 5) výpůjční i zápůjční smlouvy
- 6) agenda akviziční komise
- 7) konzervování sbírek
- 8) realizace a organizace výstav
- 9) správa výstavního inventáře

Odměňování:
V platové třídě 10-12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín pro podání přihlášky:
do 20. 10. 2021
Součástí výběrového řízení bude i pohovor s uchazeči organizovaný koncem října 2022.

Způsob zpracování přihlášky:
Profesní strukturovaný životopis včetně přehledu nejvýznamnějších publikací a článků, včetně účastí a rolí v projektech a grantech.
Představu dlouhodobých záměrů, které by mohlo realizovat Oblastní muzeum v Děčíně
Výpis z rejstříku trestů
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Pažourek – ředitel Oblastního muzea v Děčíně, tel. 775 866 531,
pazourek@muzeumdc.cz

Profesní životopis a představu dlouhodobých záměrů a výpis s rejstříku trestů:

Pošlete doporučeně poštou na adresu (obálku označte „Výběrové řízení – vedoucí sbírkového odd.“)

ředitel Vlastimil Pažourek
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
Čs. mládeže 1/31
405 02 Děčín IV.

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů, kde o uchazeči bude rozhodovat výběrová komise.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.