Za Ježíškem do Afriky

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Tradiční vánoční výstava tentokrát netradičních afrických betlémů Za Ježíškem do Afriky bude zahájena ve středu 27. 11. od 17 hodin na muzejním nádvoří již při rozsvíceném stromečku. Úvodními písněmi vernisáž zahájí SaH pod vedením Jany Štrbové.

Soubor afrických betlémů děčínskému muzeu laskavě zapůjčila rodina Tlustých.

Nejen prohlídka výstavy afrických betlémů čeká návštěvníky v tento večer. Po ukončení vernisáže se muzejními prostory v 18.00 hodin rozezní vánoční písně hudebního tělesa SaH Jany Štrbové.

 

Betlémy a jesličky z černého kontinentu ze sbírky rodiny Tlustých

Když jsme si o Vánocích roku 2000 postavili papírové jesličky, nevědomky jsme udělali první krok pozdější sbírce betlémů. Každým rokem, v čase Vánoc, přibyl nejméně jeden nově vystříhaný betlém. Stále se však nedalo mluvit o sbírce. A to ani v roce 2005, když nás afrikanistka PhDr. Marie Imbrová (někdejší diplomatka v Keni a Zimbabwe) obdarovala prvním betlémem z Afriky. Když však rok na to přivezla z černého kontinentu další, zrodil se základ sbírky.

V současné době opatrováváme čtyřicet dva betlémů a jesliček ze třinácti afrických zemí, 4 jihoamerické a nespočet českých betlémů z keramiky, skla, perníku, šustí, drátku a především z papíru.

Každý ze zde vystavených betlémů je od druhých odlišný – materiálem, zpracováním, pojetím, místem vzniku, příběhem získání a cesty do Evropy.

Všechny však spojuje jedno: zpodobnění narození Ježíška, tedy čas vánoční.

Přijměte naše pozvání a pojďme za Ježíškem do Afriky.

Jaromír, Marcela,Vítek a Anička Tlustých (jaromir@tlustyj.cz)

Za Ježíškem do Afriky

 

Za Ježíškem do  Afriky