Přednáška: Domovský přístav Praha - Československá námořní plavba

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Historie Československé námořní plavby ve světle dobových podkladů státu i vzpomínek bývalých zaměstnanců. Připomenutí knihy Lenky Krátké, která vysvětluje smysl fungování české námořní společnosti.

Vstupné 10 Kč.

Lenka Krátká: Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.
 
Lenka Krátká: Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989