Přednáška: Rodák z Děčína Julius Arigi

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Nové zpracování příběhu leteckého esa první světové války původem z Děčína.

Vstupné 10 Kč.

Přednáška Michala Plavce, který v současnosti spolupracuje s italskými histiriky při bádání o letecké válce na albánské frontě.

Julius Arigi