Soutěž – uplynulé měsíce

Červenec  2022

077055n

Ping-pong u Zámeckého rybníka, Děčín, 1942

Otázka:  Jsou lidé na fotografii určitě Němci nebo to mohou být Češi?
Odpověď:  Mohou to být Češi.
Poznámka:  Je však málo pravděpodobné, že by to byli Češi. Už před 2. světovou válkou žilo v Děčíně jen cca 18 % Čechů. Po Mnichovské dohodě ještě mnohem méně. Češi mohli v Sudetech zůstat v případě, že nemluvili na veřejnosti česky, nebyli Židé, komunisté nebo sociální demokraté. Navíc mohli být Češi totálně nasazeni ve třetí říši – mladíka na fotografii by se to teoreticky mohlo týkat už od května 1942, spíše ale až od podzimu 1942.

 


 

Červen  2022

015121

Otázka:  Jaká děčínská budova je uprostřed na této fotografii z roku 1913?
Odpověď:  Paroloď (tehdy hotel Paroloď)