Projekty

Česko-saské kulturní přesahy

Oblastní muzeum v Děčíně navázalo spolupráci s Muzeem BRN v Drážďanech a tento projekt je financován z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Cílem projektu je prezentovat dvě témata s kulturním přesahem do Saska formou atraktivní mobilní průvodcovské aplikace tak, aby byla uchopitelná a přístupná pro návštěvníky z obou zemí i za zhoršených epidemiologických podmínek.

Skrze mobilní aplikaci bude takto zpřístupněna prohlídka zaniklého středověkého města v Děčíně a renesančního kostela v Benešově nad Ploučnicí.

Projekt bude dokončen a následně zveřejněn 30. 6. 2022

Lead partner: Oblastní muzeum Děčín
Partner projektu: Stadtteilhaus - Dresden Äußere Neustadt

Financováno z projektu:

Labský parník v muzeu

Oblastní muzeum v Děčíně navázalo spolupráci s Muzeem BRN v Drážďanech a tento projekt je financován z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Cílem projektu je představení dějin lodní dopravy mezi Děčínem a Drážďanami. Díky projektu bude německým divákům zpřístupněna expozice Oblastního muzea v Děčíně a českým divákům BRN-Musea v Drážďanech.

Vzniknou dvě publikace a jedna výstava v prostorách muzea v Rumburku.

Projekt bude dokončen a následně zveřejněn 30.9.2022

Lead partner: Oblastní muzeum Děčín
Partner projektu: Stadtteilhaus - Dresden Äußere Neustadt