Změna programu

Přednášku Ing. Milana Raby - nový vlastník ČSPL, bylo nutné přeložit z 4. na 18.6. Doba konání zůstane zachována od 17. hodin.