Historie Československé námořní plavby ve světle dobových podkladů státu i vzpomínek bývalých zaměstnanců. Připomenutí knihy Lenky Krátké, která vysvětluje smysl fungování české námořní společnosti.

Vstupné 10 Kč.

Nové zpracování příběhu leteckého esa první světové války původem z Děčína.

Vstupné 10 Kč.

Přednášku o rakousko-uherakých torpédoborcích si na 10. listopadu od 17 hodin připravil Alois Bělota.

Vstupné 10 Kč.

Nově zpracované informace z třicetileté války s vazbou k Děčínu publiku představí PhDr. František Šuman na přednášce v děčínském muzeu 25. listopadu od 17.15 hodin.