20. literární Zarafest - Na levém břehu

místo

Ukradená galerie - vitrínka u podmokelského archivu

20. ročník literárního Zarafestu

zahájení - čtvrtek 27. 8. 2020

18.00 Ukradená galerie
Ewald Murrer - Dnes budou plakat jiní (letroonirické fotografie)

19.00 Café Prostoru_Děčín
Tomáš Řezníček
Josef Straka
J. H. Kalif
hudba: Cermaque