Plán loděnice Caesar Wollheim ve Vratislavi.

Média

Obrázek

Plán loděnice Caesar Wollheim ve Vratislavi.

Doprovodný text

Objem přepravy však neustále klesal. Nakonec bylo rozhodnuto v roce 1957 k ukončení přepravy. Československá plavba se již na Odru nevrátila. Lodní park byl převeden na řeku Labe. Vzhledem k důležitosti této vodní cesty a jejímu upřednostňování v dopravě však tento trend započal již po skončení 2. světové války. Jaké lodě se začaly na Labi objevovat po roce 1945, přiblíží následující část příběhu.

Loděnice Caesar Wollheim, sídlící v Bresslau (dnešní Vratislav na Odře) sehrály důležitou roli při budování československé plavby. Lodě zde postavené byly předmětem reparací po 1. světové válce, byly zde zadávány i novostavby pro naši společnost.