Řetězové parníky a překladiště

Média

Obrázek

Překladiště v Loubí

Doprovodný text

V roce 1874 byl stavebně dokončen projekt Rakouské severozápadní dráhy, velkého evropského přepravního spojení po Dunaji a železnicí z Vídně do Děčína na Labi a odtud dále po Labi k moři. Dopravně ho ale ukončil až vznik dceřinné Rakouské severozápadní paroplavební společnosti (ÖNWDG) roku 1880, která odkoupila majetek Pražské společnost pro plavbu parní a plachetní v roce 1881, včetně řetězové paroplavby. Vše doplnilo postavení překladiště (ÖNWB) v Děčíně-Loubí postavené v roce 1882.