Město na louce

místo

Oblastní muzeum v Děčíně, přízemí vlevo

Jak se bydlelo v Děčíně v dávné minulosti? Nálezy z prvního města na Mariánské louce, které existovalo jen přibližně 100 let.

Expozice je věnována archeologickým výzkumům na Mariánské louce, které probíhaly od 80. let 20. století a díky nimž se podařilo zmapovat historii osídlení v této lokalitě. Uvidíte středověké keramické střepy, kosterní pozůstatky, ukázky drobných kovových předmětů a další zajímavosti.