Narodil jsem se den poté…

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Hardcore punková subkultura a politická participace v Ústeckém kraji bude ve středu 15. června od 17 hodin hlavním tématem Mgr. Petra Bláhy, Ph.D.v kavárně Prostoru_  v Podmoklech. Přednášející zde při této příležitosti představí svou novou knihu pojmenovanou právě jako přednáška Narodil jsem se den poté, která vychází z jeho disertační práce. Určitě je se na co těšit! 

Extremistologický pohled na subkultury je zpravidla determinuje jako projev sociální deviace a potenciální bezpečnostní hrozbu pro společnost. Na základě dlouhodobého sociologického a etnografického výzkumu v terénu se zcela zřetelně ukazuje, že tomu tak vždy není. Spíše naopak. Subkultury často vstupují do veřejného prostoru jako legitimní politický aktér, který nekonvenční formy politické participace využívá, aby korigoval oblasti, kde přístup státu selhává nebo není schopen hájit zájmy místního společenství. A jaké problémy se snaží řešit hardcoristé v severních Čechách? Jaké k tomu používají metody? A jak jsou úspěšní?

Pár slov o přednášejícím: 

Působí na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, odborně se zabývá občanskou společností a participací, sociálními hnutími a subkulturami, politickými a sociálními teoriemi a metodologií sociálních věd.

http://ff.ujep.cz/fjc/o-centru/92-kpol/personalni-slozeni/10291-mgr-petr-blaha-ml-phd

 

punk