Přednáška Mgr. Martin Boček – Cestování do Ameriky a Austro-Amerikana

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Přednáška v úterý 12. 10. od 17 hodin.

Přednáška a setkání s autorem publikace "S nadějí za oceán". Mgr. Martin Boček zpracoval historii cestování do Ameriky v širších souvislostech uvolňování svobody cestování v rámci Rakousko-Uherska. Čekají nás informace o organizaci přeprav, právním rámci vystěhovatelství ze země a o světě námořních plavebních společností.