Výstava „Břetislav Kment – Blažena Kmentová“ - ODLOŽENA

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Oblastní muzeum v Děčíně připravuje velkou výstavu tvůrčí, pedagogické i životní dvojice - manželů Břetislava (1924-2016) a Blaženy (1925-2010) Kmentových. Představeno bude více než sto jejich obrazů, kreseb i grafických listů.

V nejisté době koronavirové nejsme v tuto chvíli bohužel schopni slíbit vám uspořádání slavnostního zahájení, nicméně výstava pod všeříkajícím názvem „Břetislav Kment – Blažena Kmentová“ bude pro veřejnost přístupna po ukončení vládních opatření.

V následujících týdnech pak budeme, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, pořádat komentované prohlídky s kurátorkou projektu. O nich vás budeme průběžně informovat.

Při příležitosti výstavy manželů Kmentových vychází také stejnojmenná publikace. Ta je více než pouhým doprovodným katalogem: na osmdesáti stranách se dozvíte mnoho o jejich životní pouti počínaje útlým dětstvím, nahlédnete do rodinných fotoalb i do deníků obou sledovaných umělců. V bohaté obrazové příloze pak uvidíte průřez jejich tvorbou.

Autorkou publikace je kurátorka výstavy, Mgr. Eva Staňková. Poděkování za nedocenitelnou spolupráci náleží PhDr. Jitce Šobrové, neteři Blaženy Kmentové.

Na fotografiích si můžete prohlédnout ukázku z tvorby manželů Kmentových.